เครื่องมือญี่ปุ่นออนไลน์

เครื่องมือภาษาญี่ปุ่นออนไลน์: การแปลภาษาญี่ปุ่น, การแปลภาษาญี่ปุ่นออนไลน์การแปลง Kana การรับรู้ภาพภาษาญี่ปุ่นการเรียนรู้ห้าแฉกญี่ปุ่นฯลฯ ช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นในการศึกษาและการทํางานได้อย่างง่ายดาย

คําแนะนําคุณลักษณะใหม่:

  • ใหม่ แปลภาษาญี่ปุ่นออนไลน์
  • ใหม่ การรับรู้ภาพภาษาญี่ปุ่น
  • ใหม่ คันจิไปยัง ผู้เปลี่ยนเครื่องคานา
  • ใหม่ ฐานข้อมูลคันจิภาษาญี่ปุ่น