การเปลี่ยนรูปคําคุณศัพท์ภาษาญี่ปุ่น


คลาส
บวก ลบ
i (ฟอร์มพื้นฐาน)
i/na (สยาม)
に/く (คําวิเศษณ์)
て形(ฟอร์มที่รวมกัน)
た形 (ฟอร์มที่ผ่านมา)

หมายเหตุ: เนื้อหาของหน้านี้มาจากเป้าหมาย href=https://github.com/andrewchenk/hasami=_blank_blank< โครงการตามข้อตกลงลิขสิทธิ์ MIT สําหรับการอ้างอิงเท่านั้น