ญี่ปุ่นห้าสีแผนภูมิการเรียนรู้แฟลช

เรียนรู้แผนที่ญี่ปุ่น 50 โทน เมาส์เหนือตัวอักษรที่จะแสดงการโรมันของคลิกเพื่อฟังการออกเสียง คลิก ไปที่คาตากานะ เพื่อสลับไปยังรายการคาทาคานะ และ กลับไปยังฮิรางานะ เพื่อกลับไปยังรายการฮิระงะนะ