ญี่ปุ่น phonogram ออกเสียง MP3 ดาวน์โหลดไฟล์

เพื่อความสะดวกของคุณเว็บไซต์นี้ได้รวบรวมไฟล์ MP3 ของแต่ละมาตรฐานของแผนภาพห้าพยางค์ญี่ปุ่นซึ่งสามารถเล่นได้โดยคลิกที่ตัวอักษรเดียวหรือคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์บรรจุ

きゃ きゅ きょ
しゃ しゅ しょ
ちゃ ちゅ ちょ
にゃ にゅ にょ
ひゃ ひゅ ひょ
みゃ みゅ みょ
りゃ りゅ りょ
ぎゃ ぎゅ ぎょ
じゃ じゅ じょ
びゃ びゅ びょ
ぴゃ ぴゅ ぴょ

ดาวน์โหลด