ตัวแปลงภาษาญี่ปุ่นแบบครึ่งความกว้าง

การแปลงภาษาญี่ปุ่นแบบเต็มความกว้างและครึ่งความกว้าง (ไม่รวมตัวเลข ภาษาอังกฤษ และสัญลักษณ์)

ป้อนข้อความที่ต้องการแปลงในช่องด้านล่าง