การรับรู้ภาพภาษาญี่ปุ่น

ฟังก์ชันนี้สามารถระบุรูปภาพญี่ปุ่นที่อัปโหลดได้ มันเป็นซอฟต์แวร์ OCR ญี่ปุ่นที่ยอดเยี่ยมซึ่งสะดวกสําหรับทุกคนที่จะแยกญี่ปุ่นในภาพ การรับรู้การสแกนภาษาญี่ปุ่น OCR ญี่ปุ่นได้รับการยอมรับ OCR ญี่ปุ่น

หมายเหตุ: เลือกภาพ JPG ที่มีพื้นหลังที่เรียบง่ายชัดเจนและโดดเด่นข้อความและปริมาณน้อยกว่า 3MB ที่จะอัปโหลด

ตัวอย่างของภาพที่มีคุณภาพ

การรับรู้ภาพภาษาญี่ปุ่น

การรับรู้ภาพภาษาญี่ปุ่น

การรับรู้ภาพภาษาญี่ปุ่น