ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจําวัน

ごろごろ   ごろごろ   副,サ変   汽车、地震等的声音;滚动的样子;随处可见;混入异物、沙子等;懒洋洋
殺す   ころす   他五   杀害;压抑;埋没
転ぶ   ころぶ   自五   跌倒;滚转
怖い   こわい      恐惧、恐怖、可怕、吓人
こわごわ   こわごわ   副,サ変   提心吊胆、心惊胆战