ผู้แปลงอักษรคะนะโรมัน

การแปลง คานะ โรมัน ญี่ปุ่น, ออกเสียงโรมันคานาญี่ปุ่น, ฮิระงะนะ เป็น โรมัน, คาตาคานะ เป็น โรมัน