คันจิไปยัง ผู้เปลี่ยนเครื่องคานา

ฟังก์ชันนี้สามารถหาและส่งกลับอักขระคันจิทั้งหมดที่ตรงกับตัวอักษรคันจิของญี่ปุ่น ป้อนอักขระคันจิที่จะแปลงในกล่องด้านล่าง คุณสามารถป้อนอักขระคันจิได้สูงสุด 50 ตัว