ญี่ปุ่นรหัสไปรษณีย์

กรุณาใส่รหัสไปรษณีย์หรือที่อยู่ (สามารถเป็นภาษาจีนหรือโรมันพินอิน) ที่จะสอบถามในกล่องป้อนข้อมูลด้านล่างแล้วคลิกปุ่มส่ง หมายเหตุ: ผลลัพธ์แบบสอบถามจะไม่แสดงหลังจากมีมากกว่า 100 ผลลัพธ์
sn รหัสไปรษณีย์ 丁目