ตัวแปลงสัญลักษณ์ครึ่งความกว้าง

การแปลงอักษรและตัวเลขและตัวอักษรครึ่งความกว้างและภาษาญี่ปุ่น

ป้อนข้อความที่ต้องการแปลงในช่องด้านล่าง